3D lazer ölçmələri

GeoGlobe Ltd. Azərbaycanda ilk dəfə, FARO 3D Terrestrial Laser Scanning vasitəsilə yersəl fotoqrammetrik çəkiliş texnoloqiyasını təqdim edir. FARO 3D Terrestrial Laser Scanning texnologiyasının üstünlüyü odur ki, ənanəvi üsullarla ölçülməsi mümkün olmayan və yaxud uzun müddət və zəhmət tələb edən mürəkkəb konstruksiya, qurğu, memarlıq ornamentləri, relyefin və sair elementlərin daha az müddətə və olduqca yüksək dəqiqliklə ölçmə və monitorinq işlərinin aparılmasına geniş imkan yaradır.

Ölçülərin nəticələrini 2D və 3D formatında əldə etmək mümkündür.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ :

 • Tikinti
 • Memarlıq
 • Fasad ölmlələri
 • İnteryer ölçmələri
 • Dağ və Mədən
 • Rekonstruksiya
 • Körpü
 • As-build çertyojların hazılranması və s.

ÖLÇÜ PARAMETRLƏRİ

 • Dəqiqlik    : ± 2 mm
 • Məsafə     : 0.6 -330 m
 • Sürət        : 1,000,000 dot/sec
 • Kamera     : 70 Mpx