Hidroqrafiya və okeanoqrafiya

  • Sub-Bottom profiling 
  • Suda səsin sürətinin ölçülməsi
  • Side Scan Sonar (Yan Görüntü Sonarı )
  • Su axının sürətinin ölçülməsi
  • Batimetriya