Bina və qurğuların monitorinqi

  • Inklinometriya
  • Ekstensometriya
  • Yer səthi deformasiyalarının müşaidəsi
  • Tikiliyə  geodezik nəzarət