Dəniz dibinin tədqiqatı

Biz həmçinin sualtı obyektlərin baxış kamerası vasitəsilə (ROV) müayinə işlərini həyata keçiririk:

  • Sualtı boruların müayinəsi, 
  • Su rezervuarlarının müayinəsi, 
  • Gəminin gövdəsinin sualtı hissəsinin müayinəsi,
  • Dalğıc